Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka

Kolejne przyjęcie do postulatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Józefowie

2021-03-03 09:29

"Jako bracia i siostry od pokuty z racji swego powołania, pobudzeni mocą
Ewangelii, niech na wzór Chrystusa kształtują swój sposób myślenia i działania
poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa
„nawróceniem" i którą ze względu na słabość ludzką trzeba codziennie
podejmować." (Reguła FZŚ)

Wieczorem 23 lutego 2021 roku tercjarze józefowscy zgromadzili się wokół Stołu Pańskiego w kaplicy pod wezwaniem świętego Franciszka, by modlić się wspólnie w intencji swojej wspólnoty oraz trojga śmiałków, którzy zdecydowali się rozpocząć formację we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

Siostra Jadwiga oraz małżonkowie - siostra Bożena i brat Robert wyrazili wolę życia Ewangelią na wzór Biedaczyny z Asyżu wobec ojca Leona, gwardiana klasztoru i asystenta wspólnoty III zakonu, brata Mariana Radzieja, przełożonego Regionu Warszawskiego FZŚ oraz całej wspólnoty. Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych i wspólnej modlitwie dla nowych tercjarzy rozpoczął się pierwszy okres formacji zwany postulatem.

Dopełnieniem tego radosnego wydarzenia było wspólnotowe świętowanie przy kawie i słodkościach.

Niech Pan błogosławi postulantom i całej wspólnocie!

Kolejne przyjęcie do postulatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Józefowie

23 lutego 2021 roku tercjarze józefowscy zgromadzili się wokół Stołu Pańskiego w kaplicy pod wezwaniem świętego Franciszka, by modlić się wspólnie w intencji swojej wspólnoty oraz trojga śmiałków, którzy zdecydowali się rozpocząć formację we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

Rekolekcje Trzeciego Zakonu

Rekolekcje franciszkańskie w Kadynach.

W ostatnim tygodniu wakacji józefowska wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wraz z rodzinami i ojcem asystentem wybrała się na kilkudniowy pobyt do Kadyn.

Nowicjat i postulat

Przyjęcie do postulatu i nowicjatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

"Reguła i życie Franciszkanów świeckich jest następująca: zachowywać Ewangelię
Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi."

Ustanowienie wspólnoty III Zakonu

Z radością informujemy, że w odpowiedzi na prośbę sióstr i brata z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich ojciec prowincjał Bernard Marciniak OFM erygował wspólnotę FZŚ przy Domu Zakonnym w Józefowie.

POSTULAT W JÓZEFOWIE

Przyjęcie do postulatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

“... przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii..."
(Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, art. 8.2.)