Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka

Pierwsza kapituła w Józefowie

2022-11-05 12:00

Sobota, 5 listopada 2022 roku, była wyjątkowym dniem dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Józefowie, ponieważ po raz pierwszy miały odbyć się wybory do rady wspólnoty. Dlatego też nadświdrzański klasztor Braci Mniejszych odwiedzili czcigodni goście: ojciec Hieronim Tarłowski OFM, asystent regionalny FZŚ i brat Marian Radzaj OFS, przełożony Rady Regionu Warszawskiego FZŚ.
Najpierw odprawiona została Eucharystia, którą koncelebrowali o. Hieronim i józefowski gwardian, pełniący także funkcję asystenta miejscowej wspólnoty, o. Arnold Liebig OFM. Podczas mszy świętej miała miejsce profesja wieczysta złożona przez s. Joannę oraz do postulatu została przyjęta s. Justyna.
Następnie wszyscy udali się do Cafe Francesco, gdzie po modlitwie do Ducha Świętego i wprowadzeniu brata Mariana przystąpiono do wyborów, w wyniku których w Radzie Wspólnoty w Józefowie znalazły się: s. Iwona - przełożona, s. Wanda - zastępca przełożonej, s. Joanna - sekretarz, s. Jadwiga - skarbnik oraz s. Agnieszka - mistrzyni formacji. Siostry wchodzące w skład rady złożyły ślubowanie i otrzymały błogosławieństwo na swoją posługę, po czym uwieczniono tę wyjątkową chwilę wspólną fotografią. Na zakończenie tego wydarzenia stół zastawiony został przyniesionymi przez tercjarzy smakołykami i nastąpiło radosne świętowanie. Bogu niech będą dzięki!

Kolejne profesje

W czwartkowy wieczór 18 maja 2023 roku w kaplicy pod wezwaniem świętego Franciszka przy klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów w Józefowie lokalna wspólnota tercjarska ze swoim asystentem i miejscowym gwardianem, o. Arnoldem Liebigiem OFM, wierni i zaproszeni goście zebrali się na modlitwie Najpierw odprawione zostało, jak co tydzień, nabożeństwo ku czci Biedaczyny z Asyżu, a następnie za jego wstawiennictwem celebrowana była Eucharystia. ...

Pierwsza kapituła w Józefowie

Sobota, 5 listopada 2022 roku, była wyjątkowym dniem dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Józefowie ...

Rekolekcje i profesje w Józefowie

W dniach 20-22 maja 2022 roku Franciszkański Zakon Świeckich z regionu warszawskiego odprawiał swoje rekolekcje u franciszkanów w Józefowie. Organizacją tych ćwiczeń duchowych zajmował się brat Marian Radzaj OFS, a o formację zadbał ojciec dr Arnold Marek OFM z prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP.  ....

 

Nowe powołania tercjarskie w Józefowie

Dobry Bóg szczodrze błogosławi józefowskiej wspólnocie FZŚ, która rozwija się i rozrasta...

Peregrynacja relikwii bł. Anieli Salawy

W dniach 1 -11 grudnia 2021 wspólnota Trzeciego Zakonu przy naszym klasztorze przeżywała peregrynację relikwii błogosławionej Anieli Salawy. Przyszły rok, we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce, jest ustanowiony rokiem tej Błogosławionej z racji na Jej setną rocznicę odejścia do Pana. Relikwie bł. Anieli peregrynowały po domach członków naszej wspólnoty a w niedzielę i w czwartki były wystawione w kaplicy dla wszystkich wiernych.