Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka

Rekolekcje i profesje w Józefowie

2022-05-22 11:17

“Ja, brat Franciszek, najmniejszy, chcę naśladować życie i ubóstwo Najwyższego Pana, Jezusa Chrystusa, i Jego Najświętszej Matki i wytrwać w tym aż do końca.”

(Ostatnia wola dla św. Klary)

W dniach 20-22 maja 2022 roku Franciszkański Zakon Świeckich z regionu warszawskiego odprawiał swoje rekolekcje u franciszkanów w Józefowie. Organizacją tych ćwiczeń duchowych zajmował się brat Marian Radzaj OFS, a o formację zadbał ojciec dr Arnold Marek OFM z prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. Wspólny czas franciszkanów świeckich wypełniony został modlitwą, konferencjami poświęconymi duchowości błogosławionej Anieli Salawy, patronki III Zakonu w Polsce oraz spotkaniami braterskimi.

Ostatniego dnia rekolekcji podczas mszy świętej miały miejsce profesje sióstr i brata z miejscowej wspólnoty tercjarzy. Siostry Wanda i Jadwiga złożyły wieczyste przyrzeczenia życia ewangelicznego, natomiast na jeden rok małżonkowie: s. Bożena i br. Robert oraz s. Iwona.

Niech Bóg będzie uwielbiony w życiu braci i sióstr świętego Franciszka!

Profesja siostry Lidii

We wtorek 13 czerwca 2023 roku w kaplicy przy klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów w Józefowie lokalna wspólnota tercjarska uczestniczyła we wzruszającej ceremonii. Wieczór ten był szczególnie uroczysty, ponieważ celebrowana była Eucharystia ku czci świętego Antoniego w dniu Jego wspomnienia. ...

Kolejne profesje

W czwartkowy wieczór 18 maja 2023 roku w kaplicy pod wezwaniem świętego Franciszka przy klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów w Józefowie lokalna wspólnota tercjarska ze swoim asystentem i miejscowym gwardianem, o. Arnoldem Liebigiem OFM, wierni i zaproszeni goście zebrali się na modlitwie Najpierw odprawione zostało, jak co tydzień, nabożeństwo ku czci Biedaczyny z Asyżu, a następnie za jego wstawiennictwem celebrowana była Eucharystia. ...

Pierwsza kapituła w Józefowie

Sobota, 5 listopada 2022 roku, była wyjątkowym dniem dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Józefowie ...

Rekolekcje i profesje w Józefowie

W dniach 20-22 maja 2022 roku Franciszkański Zakon Świeckich z regionu warszawskiego odprawiał swoje rekolekcje u franciszkanów w Józefowie. Organizacją tych ćwiczeń duchowych zajmował się brat Marian Radzaj OFS, a o formację zadbał ojciec dr Arnold Marek OFM z prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP.  ....

 

Nowe powołania tercjarskie w Józefowie

Dobry Bóg szczodrze błogosławi józefowskiej wspólnocie FZŚ, która rozwija się i rozrasta...