Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka

Nowicjat i postulat

2020-06-20 10:37

Przyjęcie do postulatu i nowicjatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz odpust ku czci świętego Antoniego

"Reguła i życie Franciszkanów świeckich jest następująca: zachowywać Ewangelię
Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi."

W piękny czerwcowy wieczór, we wspomnienie świętego Antoniego z Padwy, józefowska wspólnota franciszkanów świeckich zgromadziła się na mszy świętej. Postulanci - siostry Agnieszka, Iwona, Joanna i Wanda oraz małżonkowie, siostra Iwona i brat Paweł - wyrazili chęć podjęcia próby życia ewangelicznego według wskazań Reguły FZŚ, a w przyszłości złożenia przyrzeczenia życia Ewangelią Jezusa Chrystusa we Franciszkańskim Zakonie Świeckich. Brat Marian Radzaj, przełożony Regionu Warszawskiego FZŚ oraz ojciec Leon Barczak OFM, asystent duchowy wspólnoty, odpowiedzieli pozytywnie na to pragnienie i dopuścili do formacji początkowej w nowicjacie, a przez to przyjęli do FZŚ, wspomniane wyżej siostry i brata.

Towarzyszyła im siostra Izabela, która przedłożyła prośbę o dopuszczenie do okresu formacji wstępnej, by kształtować swoje chrześcijańskie i świeckie powołanie w duchu świętego Franciszka i Reguły FZŚ. To życzenie również uzyskało aprobatę brata przełożonego i siostra Izabela rozpoczęła okres postulatu.

Za wstawiennictwem świętego Ojca Franciszka i świętego Antoniego tercjarze modlili się o wytrwałość i wszelkie potrzebne łaski na obranej drodze, a po mszy świętej zgromadzili się na radosnym spotkaniu braterskim przy kawie i słodkościach.

Kolejne przyjęcie do postulatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Józefowie

23 lutego 2021 roku tercjarze józefowscy zgromadzili się wokół Stołu Pańskiego w kaplicy pod wezwaniem świętego Franciszka, by modlić się wspólnie w intencji swojej wspólnoty oraz trojga śmiałków, którzy zdecydowali się rozpocząć formację we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

Rekolekcje Trzeciego Zakonu

Rekolekcje franciszkańskie w Kadynach.

W ostatnim tygodniu wakacji józefowska wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wraz z rodzinami i ojcem asystentem wybrała się na kilkudniowy pobyt do Kadyn.

Nowicjat i postulat

Przyjęcie do postulatu i nowicjatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

"Reguła i życie Franciszkanów świeckich jest następująca: zachowywać Ewangelię
Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi."

Ustanowienie wspólnoty III Zakonu

Z radością informujemy, że w odpowiedzi na prośbę sióstr i brata z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich ojciec prowincjał Bernard Marciniak OFM erygował wspólnotę FZŚ przy Domu Zakonnym w Józefowie.

POSTULAT W JÓZEFOWIE

Przyjęcie do postulatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

“... przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii..."
(Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, art. 8.2.)