Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka

POSTULAT W JÓZEFOWIE

2020-03-01 12:00

Przyjęcie do postulatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich


“... przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii..."
(Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, art. 8.2.)


Od listopada ubiegłego roku u oo. Franciszkanów w Józefowie gromadzą się sympatycy świętego Franciszka, którym ojciec Leon, gwardian klasztoru, przybliża tę wielką postać i jej duchowość. Zaowocowało to wśród uczestników wspomnianych spotkań pragnieniem naśladowania Biedaczyny z Asyżu w prowadzeniu życia według Ewangelii i rozeznania powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Dlatego też po mszy świętej w niedzielę, 1 marca 2020 roku, w obecności brata Mariana Radzaja, przełożonego Regionu Warszawskiego FZŚ oraz ojca Leona, po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych okres postulatu w III zakonie rozpoczęli: siostry Agnieszka, Iwona, Joanna i Wanda oraz małżonkowie - siostra Iwona i brat Paweł.
Uczestniczyli w tym również siostry i bracia tercjarze z Regionu Olsztyńskiego, obecni w Józefowie na II Seminarium Duchowości Franciszkańskiej, którzy otoczyli nowych adeptów modlitwą i serdecznie przywitali w swoim gronie. Obecność tych gości była cenna tym bardziej, że sześcioro postulantów jest dopiero zalążkiem miejscowej wspólnoty FZŚ, która, jak Bóg pozwoli, ma zostać w przyszłości erygowana przy józefowskim klasztorze.
Pokój i dobro!

Kolejne przyjęcie do postulatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Józefowie

23 lutego 2021 roku tercjarze józefowscy zgromadzili się wokół Stołu Pańskiego w kaplicy pod wezwaniem świętego Franciszka, by modlić się wspólnie w intencji swojej wspólnoty oraz trojga śmiałków, którzy zdecydowali się rozpocząć formację we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

Rekolekcje Trzeciego Zakonu

Rekolekcje franciszkańskie w Kadynach.

W ostatnim tygodniu wakacji józefowska wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wraz z rodzinami i ojcem asystentem wybrała się na kilkudniowy pobyt do Kadyn.

Nowicjat i postulat

Przyjęcie do postulatu i nowicjatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

"Reguła i życie Franciszkanów świeckich jest następująca: zachowywać Ewangelię
Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi."

Ustanowienie wspólnoty III Zakonu

Z radością informujemy, że w odpowiedzi na prośbę sióstr i brata z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich ojciec prowincjał Bernard Marciniak OFM erygował wspólnotę FZŚ przy Domu Zakonnym w Józefowie.

POSTULAT W JÓZEFOWIE

Przyjęcie do postulatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

“... przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii..."
(Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, art. 8.2.)