Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka

Papież do franciszkanów świeckich: nie zapominajcie o ubogich

2021-11-15 11:14

Papież Franciszek przyjął w Watykanie uczestników kapituły generalnej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Zbiera się ona co trzy lata i gromadzi tercjarzy z pięciu kontynentów. Świecką gałąź rodziny franciszkańskiej założył sam Biedaczyna z Asyżu. Obecnie działa ona w 65 krajach świata.

Ojciec Święty życzył tercjarzom, aby byli ludźmi nadziei, zaangażowanymi nie tylko w jej przeżywanie, ale także w jej „organizowanie”, to znaczy wprowadzanie nadziei w codzienne życie, w relacje międzyludzkie, a także w zaangażowanie społeczne i polityczne. „Żywiąc nadzieję na lepsze jutro, starajcie się łagodzić bóle dnia dzisiejszego” – apelował Papież.
Ojciec Święty zachęcił tercjarzy do otwarcia serc na Jezusa żyjącego pośród zwykłych ludzi i bycia „zwierciadłami Chrystusa” na wzór św. Franciszka. „Wasz charyzmat polega na życiu Ewangelią w stylu Biedaczyny z Asyżu, to znaczy przyjęcia jej, jako reguły życia. Niech ona je kształtuje. Przyjmijcie ubóstwo i prostotę, jako wasze znaki rozpoznawcze” – zachęcał Papież.

„Z waszą tożsamością franciszkańską i jednocześnie świecką, jesteście częścią Kościoła wychodzącego. Waszym zadaniem jest bycie pośród ludzi i tam, jako świeccy, celibatariusze lub żonaci, kapłani i biskupi, każdy zgodnie ze swoim powołaniem, dawanie świadectwa o Jezusie prostym życiem, bez pretensji, szczęśliwi z naśladowania Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego, tak jak to czynił św. Franciszek i tak wielu mężczyzn i kobiet przed wami – mówił Ojciec Święty. – Zachęcam was także do wyjścia na egzystencjalne peryferie współczesności, aby i tam rozbrzmiewało słowo Ewangelii. Nigdy nie zapominajcie o ubogich, którzy są ciałem Chrystusa: jesteście powołani, aby głosić im Dobrą Nowinę, jak to czyniła między innymi święta Elżbieta Węgierska, wasza patronka. I tak jak dawniej «bractwa pokutników» wyróżniały się zakładaniem szpitali, poradni, kuchni i innych dzieł dobroczynnych, tak dzisiaj Duch Święty posyła was do praktykowania tej samej miłości, ale z kreatywnością wymaganą przez nowe formy ubóstwa. Bądźcie pełni bliskości, współczucia i czułości.“

Pierwsza kapituła w Józefowie

Sobota, 5 listopada 2022 roku, była wyjątkowym dniem dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Józefowie ...

Rekolekcje i profesje w Józefowie

W dniach 20-22 maja 2022 roku Franciszkański Zakon Świeckich z regionu warszawskiego odprawiał swoje rekolekcje u franciszkanów w Józefowie. Organizacją tych ćwiczeń duchowych zajmował się brat Marian Radzaj OFS, a o formację zadbał ojciec dr Arnold Marek OFM z prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP.  ....

 

Nowe powołania tercjarskie w Józefowie

Dobry Bóg szczodrze błogosławi józefowskiej wspólnocie FZŚ, która rozwija się i rozrasta...

Peregrynacja relikwii bł. Anieli Salawy

W dniach 1 -11 grudnia 2021 wspólnota Trzeciego Zakonu przy naszym klasztorze przeżywała peregrynację relikwii błogosławionej Anieli Salawy. Przyszły rok, we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce, jest ustanowiony rokiem tej Błogosławionej z racji na Jej setną rocznicę odejścia do Pana. Relikwie bł. Anieli peregrynowały po domach członków naszej wspólnoty a w niedzielę i w czwartki były wystawione w kaplicy dla wszystkich wiernych.

Papież do franciszkanów świeckich: nie zapominajcie o ubogich

Papież Franciszek przyjął w Watykanie uczestników kapituły generalnej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Zbiera się ona co trzy lata i gromadzi tercjarzy z pięciu kontynentów. Świecką gałąź rodziny franciszkańskiej założył sam Biedaczyna z Asyżu. Obecnie działa ona w 65 krajach świata.