Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka

Odpust św. Antoniego 2020

2020-06-20 10:30

Przyjęcie do postulatu i nowicjatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz odpust ku czci świętego Antoniego

"Reguła i życie Franciszkanów świeckich jest następująca: zachowywać Ewangelię
Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi."

W piękny czerwcowy wieczór, we wspomnienie świętego Antoniego z Padwy, józefowska wspólnota franciszkanów świeckich zgromadziła się na mszy świętej. Postulanci - siostry Agnieszka, Iwona, Joanna i Wanda oraz małżonkowie, siostra Iwona i brat Paweł - wyrazili chęć podjęcia próby życia ewangelicznego według wskazań Reguły FZŚ, a w przyszłości złożenia przyrzeczenia życia Ewangelią Jezusa Chrystusa we Franciszkańskim Zakonie Świeckich. Brat Marian Radzaj, przełożony Regionu Warszawskiego FZŚ oraz ojciec Leon Barczak OFM, asystent duchowy wspólnoty, odpowiedzieli pozytywnie na to pragnienie i dopuścili do formacji początkowej w nowicjacie, a przez to przyjęli do FZŚ, wspomniane wyżej siostry i brata.

Towarzyszyła im siostra Izabela, która przedłożyła prośbę o dopuszczenie do okresu formacji wstępnej, by kształtować swoje chrześcijańskie i świeckie powołanie w duchu świętego Franciszka i Reguły FZŚ. To życzenie również uzyskało aprobatę brata przełożonego i siostra Izabela rozpoczęła okres postulatu.

Za wstawiennictwem świętego Ojca Franciszka i świętego Antoniego tercjarze modlili się o wytrwałość i wszelkie potrzebne łaski na obranej drodze, a po mszy świętej zgromadzili się na radosnym spotkaniu braterskim przy kawie i słodkościach.

Następnego dnia, w niedzielę, 14 czerwca, obchodzony był w józefowskim klasztorze odpust ku czci świętego Antoniego, gromadząc licznie wiernych na sumie odpustowej o godzinie 15. Wygłoszone kazanie przybliżyło słuchającym postać Doktora Ewangelicznego, którego wstawiennictwa wzywano w zanoszonych ku Bogu modlitwach. Na zakończenie mszy świętej poświęcone zostały lilie, zgromadzeni pomodlili się litanią do świętego Antoniego Padewskiego i otrzymali błogosławieństwo jego relikwiami.

Po wspólnej modlitwie nastał czas świętowania w trakcie pikniku na zielonej trawie terenu klasztornego, przy ognisku, gdzie czciciele Padewczyka, przyjaciele klasztoru i tercjarze pałaszowali pyszny bigos, samodzielnie pieczone kiełbaski i słodkie pyszności, dzieląc się franciszkańską radością.

Pokój i dobro!

Warsztaty Pisania Ikon 2020

Przedstawiamy krótką relację filmową z warsztatów pisania ikon, które odbyły się jesienią 2020.

Odpust Matki Bożej Bolesnej - 2020

W pierwszą niedzielę po wspomnieniu liturgicznym Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, 20 września 2020 roku, obchodzony był w józefowskim klasztorze kolejny odpust.

Odpust Porcjunkuli 2020

W pierwszą niedzielę sierpnia o godzinie 15 w kaplicy klasztoru oo. franciszkanów w Józefowie odprawiona została msza święta odpustowa, której przewodniczył ojciec Augustyn Zygmunt OFM.

Odpust św. Antoniego 2020

Przyjęcie do postulatu i nowicjatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz odpust ku czci świętego Antoniego.

"Reguła i życie Franciszkanów świeckich jest następująca: zachowywać Ewangelię
Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi."