Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka

Odpust Porcjunkuli 2020

2020-08-04 09:00

Franciszek upadł na twarz w adoracji Chrystusa, Maryi i Aniołów, i rzekł:
"Trzykroć Święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja, który jestem tylko proch i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy, mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów".
Drugiego sierpnia Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej Anielskiej, z którym związany jest odpust, jaki - według legendy - Święty Franciszek otrzymał od Pana Jezusa w odbudowanym własnoręcznie kościółku pod Asyżem, zwanym Porcjunkulą. Współcześnie odpust ten można uzyskać wspomnianego dnia we wszystkich kościołach franciszkańskich i parafialnych na całym świecie.
Dlatego też w pierwszą niedzielę sierpnia o godzinie 15 w kaplicy klasztoru oo. franciszkanów w Józefowie odprawiona została msza święta odpustowa, której przewodniczył ojciec Augustyn Zygmunt OFM - proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Brodnicy i kustosz tamtejszego Sanktuarium Świętego Antoniego. Czcigodny gość wygłosił okolicznościowe kazanie, wzbogacając wiedzę wiernych licznymi faktami z życia Świętego Serafickiego i jego braci, a zakończył je śpiewem na cześć Maryi przy akompaniamencie gitary. Eucharystię zwieńczyła procesja z Najświętszym Sakramentem i uroczyste błogosławieństwo.
Następnie na terenie przyklasztornym odbył się piknik, gdzie radośnie świętowano, pałaszując tradycyjny bigos i chleb z domowym smalcem oraz dzieląc się przyniesionymi smakołykami.
Królowo Aniołów, módl się za nami!

Warsztaty Pisania Ikon 2020

Przedstawiamy krótką relację filmową z warsztatów pisania ikon, które odbyły się jesienią 2020.

Odpust Matki Bożej Bolesnej - 2020

W pierwszą niedzielę po wspomnieniu liturgicznym Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, 20 września 2020 roku, obchodzony był w józefowskim klasztorze kolejny odpust.

Odpust Porcjunkuli 2020

W pierwszą niedzielę sierpnia o godzinie 15 w kaplicy klasztoru oo. franciszkanów w Józefowie odprawiona została msza święta odpustowa, której przewodniczył ojciec Augustyn Zygmunt OFM.

Odpust św. Antoniego 2020

Przyjęcie do postulatu i nowicjatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz odpust ku czci świętego Antoniego.

"Reguła i życie Franciszkanów świeckich jest następująca: zachowywać Ewangelię
Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi."