Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka

MODLITWY FRANCISZKAŃSKIE

 

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło, tam gdzie panuje mrok;
Radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierając rodzimy się do wiecznego życia
przez Chrystusa Pana naszego.
Amen

 

Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława, chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo (por. Ap 4, 9. 11).
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia
Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami (por. Tb 8, 7),
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata księżyc i gwiazdy (por. Ps 148, 3),
ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę (por. Ps 148, 4-5),
która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień (por. Dn 3, 66),
którym rozświetlasz noc: i jest on piękny, i radosny, i krzepki, i mocny.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami (por. Ps 103, 13-14).
Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych,
którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania.
Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju (por. Mt 5, 10),
ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy (por. Ap 2, 11; 20, 6).
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana (por. Dn 3, 85),
i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą.

 

Modlitwa odmówiona pod krzyżem w San Damiano

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

 

Pozdrowienie cnót

Bądź pozdrowiona, Królowo Mądrości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą, czystą Prostotą.
Pani święte Ubóstwo, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą Pokorą.
Pani święta Miłości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętym Posłuszeństwem.
Wszystkie najświętsze cnoty, niech was strzeże Pan, od którego się wywodzicie i pochodzicie.
Nie ma w ogóle na całym świecie żadnego człowieka, który mógłby jedną z was posiadać, jeśli wcześniej nie umarłby.
Kto jedną posiada, a innym nie uchybia, posiada wszystkie.
I kto jednej uchybia, żadnej nie posiada i wszystkim uchybia (por. Jk 2, 10).
I każda zawstydza wady i grzechy.
Święta Mądrość zawstydza szatana i całą jego przewrotność.
Czysta i święta Prostota zawstydza całą mądrość tego świata (por. 1Kor 2, 6) i mądrość ciała.
Święte Ubóstwo zawstydza pychę i skąpstwo, i troski tego świata.
Święta Pokora zawstydza pychę i wszystkich ludzi, którzy są ze świata, podobnie i wszystko co jest ze świata.
Święta Miłość zawstydza wszystkie pokusy diabelskie i cielesne, i wszelką bojaźń cielesną.
Święte Posłuszeństwo zawstydza wszelkie ludzkie i cielesne pożądania,
i utrzymuje ciało w umartwieniu, aby było posłuszne duchowi i aby słuchało swego brata,
i czyni człowieka poddanym i uległym wszystkim ludziom,
i nie tylko samym ludziom, lecz także dzikim i okrutnym zwierzętom,
aby mogły z nim czynić, co zechcą, na ile im Pan z wysoka pozwoli (por. J 19, 11).

Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy

Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo, święta Boża Rodzicielko, Maryjo, która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba, Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym Synem swoim i Duchem Świętym, Pocieszycielem, w Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego.

Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.

I wy wszystkie święte cnoty, które Duch Święty swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych, abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu.

Wykład Modlitwy Pańskiej

Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz.

Który jesteś w niebie: w aniołach i w świętych. Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie jesteś światłością. Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością. Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś dobrem najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra.

Święć się Imię Twoje: niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie, abyśmy poznali, jaka jest szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich obietnic, wysokość majestatu i głębokość sądów.

Przyjdź królestwo Twoje: abyś Ty królował w nas przez łaskę i doprowadził nas do Twego królestwa, gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w radosnym zjednoczeniu cieszyć się Tobą na wieki.

Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca, zawsze o Tobie myśląc; z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc; całym umysłem, ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej chwały i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twej miłości, a nie na co innego; i bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie, wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości, ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego zgorszenia.

Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj: na pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości, którą nas darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał.

I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione miłosierdzie, przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi, i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i wszystkich wybranych Twoich.

Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół i modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddając, i abyśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą.

I nie wódź nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe.

Ale nas zbaw ode złego: przeszłego, obecnego i przyszłego.
Amen.

Nowenna do świętego Antoniego (PDF)

MODLITWY INNE

Modlitwa o pokój serca i unicestwienia zła w sercu bliźniego

Jezu zapraszam Cię do tej sytuacji, którą obecnie przeżywam. Zamknij mnie proszę w swoim Boskim Sercu, napełnij mnie swoim pokojem, miłością. Uspokój mnie. Przytul mnie.
I zapraszam Cię Jezu do serca NN . Napełnij go/ją swoją miłością i pokojem. Przytul go/ją, uspokój. Rozpal w nim/w niej głęboką miłość do Ciebie. Panie mocą Twojego imienia Jezus uwolnij go/ją od złych duchów które go/ją niszczą i relacje między nami. Uwielbij swoje imię w jego/jej życiu.
Jezu Kocham Ciebie.

Modlitwa uwielbienia i wiązania złych duchów nad drugą osobą

(wskazane jest aby ją odmówić w sercu w momencie konfrontacji z daną osobą, bo Jezus uspokaja najpierw moje serce eliminując gniew, żal, a następnie wiąże złe duchy, które wpływają na omadlaną osobą. Pamiętać należy, że wrogiem jest nie człowiek lecz zły duch, który na niego wpływa. Proszę czuć się wolnym w uwielbieniu Boga. Ważne jest aby uwielbić Boga za dar życia danej osoby i mocą imienia Jezus związać złe duchy)
Uwielbiam ciebie Boże w życiu …tej osoby.. za dar życia jakim go\ją obdarzyłeś,
Uwielbiam cie Boże za wszelkie dobro które dla niego\jej czynisz,
Uwielbiam cie Boże za wszelkie dobro które czynisz przez niego|nią, za miłość z jaką go|ją otaczasz.
Dziękuje ci, ze postawiłeś go\ją w moim życiu.
Proszę Cię otocz go|ją swoja miłością, przytul, ukochaj.
Proszę cię Panie Jezu abyś mocą świętego imienia Jezus związał wszelkie złe duchy które są nad nim|nią i ją\go zniewalają, które na niego|nią wpływają, i odeślij je pod twój krzyż, i zakaż im aby już nigdy do niego|niej nie wróciły.
Jezu ogłaszam cie Panem i Królem moim (tego miejsca, tej osoby i w jej życiu, mojej rodziny, itp.)

Modlitwa ochraniająca

Proszę cie Jezu abyś zanurzył mnie ( np. moją rodzinę, żonę, syna, córkę, sąsiada, itp.)w swojej Najświętszej Krwi (3X)

Modlitwa wiązania rano i wieczorem
W imię Jezusa nakazuje wszelkim złym duchom aby odeszły z mojego domu( miejsca pracy, samochodu, rodziny, itp.) w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego + (czynisz znak krzyża). Ogłaszam panowanie Jezusa w tym miejscu. Amen.

(Tę modlitwę odmówić na głos lub szeptem aby zły duch usłyszał)

Modlitwa w chwili pokusy

Panie Jezu oddaje Ci pokusę...(wymienić), Ty wiesz jak słabym|słabą jestem, dlatego proszę Cię uwolnij mnie od niej, a złego ducha, proszę mocą Twojego imienia Jezus zwiąż i odeślij go pod swój krzyż, i zakaz mu powrotu do mnie. Ogłaszam panowanie Jezusa w moim życiu. Amen.
(Tę modlitwę odmówić na głos lub szeptem aby zły duch usłyszał)