Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka

POSTULAT W JÓZEFOWIE

2020-03-20 12:00

Przyjęcie do postulatu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

“... przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii..."

(Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, art. 8.2.)

Od listopada ubiegłego roku u oo. Franciszkanów w Józefowie gromadzą się sympatycy świętego Franciszka, którym ojciec Leon, gwardian klasztoru, przybliża tę wielką postać i jej duchowość. Zaowocowało to wśród uczestników wspomnianych spotkań pragnieniem naśladowania Biedaczyny z Asyżu w prowadzeniu życia według Ewangelii i rozeznania powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Dlatego też po mszy świętej w niedzielę, 1 marca 2020 roku, w obecności brata Mariana Radzaja, przełożonego Regionu Warszawskiego FZŚ oraz ojca Leona, po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych okres postulatu w III zakonie rozpoczęli: siostry Agnieszka, Iwona, Joanna i Wanda oraz małżonkowie - siostra Iwona i brat Paweł.

Uczestniczyli w tym również siostry i bracia tercjarze z Regionu Olsztyńskiego, obecni w Józefowie na II Seminarium Duchowości Franciszkańskiej, którzy otoczyli nowych adeptów modlitwą i serdecznie przywitali w swoim gronie. Obecność tych gości była cenna tym bardziej, że sześcioro postulantów jest dopiero zalążkiem miejscowej wspólnoty FZŚ, która, jak Bóg pozwoli, ma zostać w przyszłości erygowana przy józefowskim klasztorze.

Pokój i dobro!

Poświęcenie lilii i błogosławieństwo dzieci

Z okazji odpustu ku czci sw. Antoniego, zwyczajem kultywowanym zwlaszcza przy klasztorach franciszkańskich, po Mszy o godzinie 15.00 będzie poświęcenie kwatów lilii i specjalne błogosławieństwo dzieci...

Odpust i piknik rodzinny

13 czerwca 2021 będziemy obchodzić uroczystości odpustowe ku czci św. Antoniego. Msza odpustowa będzie o godzinie 15.00. Po niej piknik...

Aukcja obrazów p. Ryszarda Sumary

Na licytację na potrzeby klasztoru przekazane zostały też dwa obrazy pana Ryszarda Sumary.

Aukcja obrazów

Zapraszamy do zapoznania się z obrazami, które zostaną wystawione na aukcji w dniu 13 czerwca 2021 podczas pikniku rodzinnego z okazji odpustu św. Antoniego w naszym klasztorze.

Warsztaty "12 kroków" przy naszym klasztorze

Warsztat "Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia" jest formą pomocy dla osób doświadczających różnych trudności w sferze psychicznej i duchowej, w relacjach z innymi, ze sobą, z Bogiem.