Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka
Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanów w Józefowie k/Otwocka

RELACJA z II Seminarium Duchowości Franciszkańskiej

2020-03-18 09:18

II Seminarium Duchowości Franciszkanów Świeckich w Józefowie k. Otwocka w okresie Wielkiego Postu.

Już po raz drugi w Józefowie koło Otwocka, na terenie klasztoru Ojców Franciszkanów, na przełomie lutego i marca 2020 roku odbyło II Seminarium Duchowości Franciszkańskiej.
Jako myśl przewodnia Seminarium obraliśmy cytat z modlitwy świętego Franciszka „Uwielbienie Boga Najwyższego” –„ [...]Ty jesteś mądrością, Ty jesteś pokorą, Ty jesteś cierpliwością[…]”.
Przyjechaliśmy do Józefowa z różnych i niejednokrotnie odległych zakątków Polski na zaproszenie Ojca Leona Barczaka OFM.
W piątek przywitał nas serdecznie Ojciec Liberat, który wygłosił konferencję zbliżającą nas do tajemnicy krzyża. Na krzyżu, przy którym modliliśmy się z przodu widzieliśmy Pana Jezusa ukrzyżowanego. Ojciec Liberat udostępnił nam widok tylnej strony krzyża. Zobaczyliśmy tam namalowaną postać Chrystusa Zmartwychwstałego.
W tym dniu pracowaliśmy w grupach. Tematem było zagadnienie: „Jak realizować ducha franciszkańskiego we współczesnym świecie, jako świecki franciszkanin”. Po szerokich dyskusjach i dzieleniu się wypracowanymi w grupach wnioskami, pozostaliśmy z tymi przemyśleniami do dnia następnego.
Po wieczornej Eucharystii, odprawiliśmy Drogę Krzyżową i adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, wynagradzając za popełnione grzechy przeciw Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Na zakończenie piątkowego dnia złączyliśmy się duchowo z Jasną Górą i odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.
W sobotę dołączył do nas gospodarz klasztoru, Ojciec Leon, który wrócił z głoszonych koło Szczytna rekolekcji wielkopostnych. Po wspólnych modlitwach porannych i Eucharystii wysłuchaliśmy konferencji.
Ojciec Leon przedstawił historię narodu Izraelskiego, z podkreśleniem postaci Abrahama - Ojca wiary - który bezwzględnie był posłuszny Bogu. Ojciec Leon wskazał, że ludzie niejednokrotnie wybiórczo traktują przykazania Boże, wybierając to, co jest dla nich wygodne.
W tym też dniu zaprezentowaliśmy wyniki pracy w grupach. Między innymi ujęliśmy, iż wiara i jej wzrost jest procesem. Bóg nas zna i zna nasze możliwości. W swojej niepojętej mądrości trafia indywidualnie do każdego człowieka.
Powołuje, jeżeli człowiek odpowie w pokorze i da się prowadzić Trójcy Świętej, to jest posyłany do konkretnych zadań. Ludzie są tym samym kierowani do budowania Bożego świata.
Po konferencji wróciliśmy ponownie do pracy w grupach. Siostry i bracia w wypowiedziach nawiązywali do dzieł, realizowanych w swoich środowiskach. Działaniami realizowanym przez tercjarzy są między innymi: posługa w hospicjum i w Parafialnych Zespołach Caritas, pomoc osobom uzależnionym, indywidualna pomoc sąsiedzka, posługa domownikom w codziennym życiu, opieka nad dziećmi w szpitalu, pomoc księżom w parafii, modlitwa i inne.
W niedzielę każda wspólnota uczestnicząca w Seminarium uściśliła działania jako zwiększenie naszych zadań. Padły kolejne konkretne propozycje.
Między innymi: włączenie się większej liczby członków wspólnoty w działalność Caritas przy parafii, odrabianie lekcji z dziećmi, pomoc osobom uzależnionym, zbieranie nakrętek na wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych, odwiedzanie chorych w szpitalu i w domach, pomoc księdzu proboszczowi przy pracach w kościele i na plebanii i wiele innych. W wyniku naszej pracy podczas Seminarium będziemy zachęcać do posługi świeckich franciszkanów. W marcu bieżącego roku, podczas spotkania formacyjnego będziemy nawiązywać do dalszych działań w naszych środowiskach.
W sobotę uczestniczyliśmy w spotkaniu, które Ojciec Leon prowadzi cyklicznie na terenie klasztoru. Są to Piątkowe Spotkania Sympatyków Świętego Franciszka. Podczas ich trwania uczestnicy pogłębiają wiedze na tematy związane z kościołem. O godz. 21.00 połączyliśmy się w modlitwie, z Jasną Górą.
W niedzielę, podczas konferencji, Ojciec Leon przybliżył nam, niepojętą mądrość Bożą przedstawioną w stworzeniu świata w Księdze Rodzaju Starego Testamentu.
Ojciec na podstawie Biblii przekonująco mówił o istnieniu i działaniu w świecie Wszechmogącego Boga.
Wywody Ojca Leona pogłębiły wiedzę tercjarzy o wielkiej i niepojętej mądrości i wielkości Boga.
Przy tutejszym klasztorze powstaje nowa wspólnota, co jest dla nas wielką radością.
Uwieńczeniem naszego Seminarium było przystąpienie do postulatu sześciu osób tworzącej się wspólnoty w Józefowie. Postulat przyjął obecny wśród nas brat Marian Radzaj, członek Rady Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, przełożony Regionu Warszawskiego, przy duchowym wsparciu Ojca Leona.
Dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Matce Bozej, że mieliśmy łaskę przebywania ze sobą jako bracia i siostry od pokuty, w tym niezwykle gościnnym i pięknym miejscu. Dziękujemy bratu Marianowi za obecność i wszystkim drogim tercjarzom. Dziękujemy Siostrze Joannie, która przygotowywała dla nas posiłki i całej rodzącej się wspólnocie.
Nade wszystko dziękujemy Ojcu Leonowi i wszystkim Ojcom i braciom posługującym w Józefowie za dobro, pokój, wiedzę i stworzenie braterskiej atmosfery.

Pokój i dobro!
Pamiętamy o wszystkich w modlitwie.

Tercjarka Barbara

Niedziela -24.09.2023 - ogłoszenia i intencje mszalne

Ogłoszenia na niedzielę oraz intencje mszalne na cały tydzień

Ojciec Christlin Rajendram - Msza święta

Zapraszamy na Mszę świętą w czwartek o godz. 19.00 - szczegóły na plakacie

Ojciec Christlin Rajendram - spotkanie w klasztorze

Zapraszamy na spotkanie - szczegóły na plakacie

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Zapraszamy 27 maja na czuwanie od godziny 19.00 i Eucharystię w Wigilię Zesłania Ducha Świętego o godzinie 21.00.
Podczas uwielbienia i adoracji można skorzystać z sakramentu pojednania. Po Eucharystii odbędzie się inscenizacja - Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku - w wykonaniu TEATRU GROT z Józefowa.

Bieg Dobra

W tygodniu Miłosierdzia Bożego zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w DNIU DOBRA jaki organizuje CARITAS Polska na terenie naszego ośrodka i całego miasta. Rozpoczęcie mszą świętą o godz. 8:00 - szczegóły w załączeniu.